Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

Gaa
18:27
Reposted fromprecious precious viaanncey anncey
18:26
Gaa
18:26
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaanncey anncey
Gaa
18:25
Gaa
18:24
0458 8d37
Reposted fromtimetolove timetolove viaanncey anncey
Gaa
18:23
5142 a7dd

March 29 2015

Gaa
10:40

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Gaa
10:38
Oczy potrafią pieścić lepiej i dokładniej niż dłonie. Wzrokiem obejmuje się całość naraz. Dotyk zaś jest ograniczony tylko do jednego miejsca. Patrz mi w oczy.
— Jerzy Kosiński "Wystarczy być"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagwiazdeczka gwiazdeczka
Gaa
10:31
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
Gaa
10:27
0754 7bfd
Reposted frompesy pesy viapimpmyheart pimpmyheart

March 17 2015

Gaa
18:32
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
Reposted fromchocoway chocoway viaSayid Sayid
Gaa
18:31
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaophelie ophelie
Gaa
18:31
Reposted fromheima heima viaophelie ophelie

January 30 2015

20:31
20:27
0514 85a5
Reposted fromfuckblack fuckblack viaophelie ophelie
Gaa
20:27
Reposted fromlululemony lululemony viaophelie ophelie

January 29 2015

Gaa
22:35
Zrozumcie: faceta nie da się zmienić, chyba że na innego…
— Manuela Gretkowska, „Silikon”
Reposted fromkyte kyte viagoby goby
Gaa
22:35
Kiedy kończy się miłość, można spodziewać się wszystkiego poza odpowiedzią na pytanie „dlaczego?”.
— Federico Moccia ‘Tylko Ciebie chcę’
Gaa
22:35
1618 82f6
Gaa
22:30
- Czym jest samotność?
- (...) To dom bez ścian, same okna, i wszystkie otwarte na oścież.
— edward stachura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl